CODEX Tőzsdeügynökség Zrt.
Cím: 2092 Budakeszi, Szüret utca 5.
Telefon: +36-1 / 815-6500 | Fax: +36-23 / 452-194

 

 

A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ADATVÉDELMI ELVEI!

 

 

adatbiztonsag.jpg

 • Személyes adatok védelme

  Amikor Ön a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság internetes honlapját a www.ertektar.hu oldalt látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra. Ha a honlap adatküldéssel összefüggő űrlapjához kapcsolódó vagy e-mail címre vonatkozó tartalma eltérően nem rendelkezik, a CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Ön által megadott adatokat kapcsolattartási, közvetlen üzletszerzési, marketing és kockázatelemzési célokra is felhasználhatja, valamint jogosult az ilyen adatokat leányvállalatának, vagy vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozói részére azonos célú felhasználás végett megküldeni. Az adatszolgáltatás önkéntes.

  A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) valamint a 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt.) rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. Kérelmére a CODEX Tőzsdeügynökség és Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, valamint bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve törlését.

  A CODEX Értéktár Zártkörűen Működő Részvénytársaság az Ön által megadott adatok közül az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást a jogszabályok által előírt titokként kezeli. 

  Tájékoztatjuk, hogy a honlap látogatása során az Ön számítógépének IP címe és a böngésző szoftvertől függő egyes adatait a honlapra vonatkozó kéréseket kiszolgáló informatikai rendszer látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása végett gyűjti és tárolja.  

  Tájékoztatjuk, hogy a 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 68.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Társaságunk kérte adatkezelési nyilvántartásba vételét, Társaságunkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-58117/2012. számú határozatával NAIH-58117/2012. adatkezelési nyilvántartási számmal napon nyilvántartásba vette.      

  Vissza a főoldalra >> 

Bejelentkezés Regisztráció Lépjen kapcsolatba velünk! Codex Értékpapírnyomda Zrt.